Rule

posted on 16 Mar 2013 19:17 by exteen-world-academy
 
กฎประจำโรงเรียน
 
 
1. นักเรียนมีคะแนนเก็บเริ่มต้นที่ 50 คะแนน
 
2. ห้ามทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน หากฝ่าฝืนจะหัก 5 คะแนน
 
3. ห้ามทะเลาะวิวาทกันรุนแรงภายในเขตโรงเรียน หากถูกพบ จะมีการเตือน 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 หัก 10 คะแนน ครั้งที่ 3 หัก 20 คะแนน หากยังทำอีกจะตัดรายชื่อออกจากการเป็นนักเรียนทันที
 
4. ห้ามพาบุคคลภายนอกเข้ามาภายในเขตโรงเรียน โดยเฉพาะมาเฟีย อาชญากร ผู้ก่อการร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ หากฝ่าฝืน หัก 10 คะแนน
 
5. ห้ามพกอาวุธหรือสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาภายในเขตโรงเรียน หากสำแดงอาวุธหรือถูกค้นเจอ หัก 10 คะแนน (ยกเว้นกิ่งไม้)
 
6. ไม่ส่งการบ้านแต่ละครั้ง หักครั้งละ 5 คะแนน
 
7. ห้ามสูบบุหรี่ เสพของมึนเมา การพนัน และยาเสพติด หากพบเห็นจะหัก 10 คะแนน
 
8. ห้ามกระทำอนาจารในที่สาธารณะ ใครที่ทำผิดจะโดนลงโทษโดยการเขียนไดอารี่แลกกับสมาชิกสภานักเรียนเป็นเวลา 1 ปี
 
9. นักเรียนมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
 
10. นักเรียนควรมาโรงเรียนด้วยความรู้สึกเหมือนไปทัศนศึกษาทุกวัน
 
11. ห้ามขี่แพะ เตะหมู เตะแกะ แกล้งสัตว์ รังแกวัว ตกปลา และห้ามนำเป็ดไก่ของโรงเรียนไปทำอาหาร
 
12. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำสัตว์เลี้ยงบางชนิดไปเลี้ยงในห้อง หากต้องการทราบว่าสัตว์ของตนเองสามารถนำไปเลี้ยงในห้องได้หรือไม่โปรดถามสภานักเรียน
 
13. ห้ามเด็ดหรือขโมยผักและผลไม้ที่ทางโรงเรียนและชมรมทำสวนปลูกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 
14. ห้ามนำจักรยาน มอเตอร์ไซด์ หรือสัตว์พาหนะเข้ามาในตึกเรียน
 
15. ห้ามชะโงกหน้าลงไปมองในบ่อน้ำหลังโรงเรียน
 
16. ห้ามแกล้งทำเป็นจมน้ำตอนเรียนชั่วโมงว่ายน้ำ
 
17. ทุกคนต้องทำตัวให้สมกับเป็นนักเรียนดังกฎทุกข้อที่กล่าวมา
 
 
อ้างอิงบางกฎจากเว็บไซต์นี้
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
Exteen World Academy W ดัดแปลงมาจากโรงเรียนโลก W (World Academy W) ใน Axis Powers Hetalia
 
 
กฎข้อบังคับของ EWAW
 
 
-จำกัดโควต้าบล็อกละ 4 ตัวรวมทั้งรอบแรกและรอบสอง (หากลงรอบแรกตัวเดียวมีสิทธิ์ลงรอบสองได้ 3 ตัว)
 
 
- ตัวละครที่สมัครต้องเป็น original character ของตัวเองเท่านั้น โดยจะอยู่ในฐานะเมือง/รัฐ แต่อนุญาตให้มีลักษณะบางอย่างคล้ายกับประเทศต้นแบบได้ ถ้าประเทศนั้นมีใน Axis Powers Hetalia
(เช่น สีผม สีตา ลักษณะนิสัยบางส่วน แต่ทั้งนี้ขอให้ยึดเอาเมืองเป็นเกณฑ์หลัก)
 
 
- ห้ามดราฟ คัดลอก หรือเอางานของผู้อื่นมาใช้แล้วแอบอ้างว่าเป็นของตัวเองโดยเด็ดขาด ถ้าหากจะใช้ภาพของผู้อื่นต้องขออนุญาตเจ้าของภาพและลงเครดิตให้เรียบร้อยเท่านั้น แต่ถ้าไม่สามารถขอได้เนื่องจากเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ขอให้ใส่เครดิตไว้ด้วย
 
 
- กรุณาศึกษาค้นคว้าในเรื่องเมือง/รัฐที่ตนสมัคร ทุกการศึกษาค้นคว้าย่อมทำให้เกิดผลที่ดีตามมา หากข้อมูลน้อยก็พึงรวบรวมเท่าที่มี หรือศึกษาจากข้อมูลประเทศนั้นๆเท่าที่ทำได้
 
 
- ผู้เล่นต้องมีมารยาท ความเกรงใจ และความเคารพซึ่งกันและกัน
 
 
ไม่ควรโรลเพลย์หรือแสดงความเห็น เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดทางการเมือง การปกครองและแนวคิดทางศาสนาที่รุนแรง หรืออะไรก็ตามที่ล่อเป้าเกินไปในที่สาธารณะ
 
 
- อนุญาตให้ตัวละครมีความสัมพันธ์ NL BL GL ได้ แต่หากจะโรลเพลย์ในเรื่องที่ล่อแหลม (18+) กรุณาอย่ากระทำหรือเผยแพร่ในที่สาธารณะ และกรุณาคำนึงถึงความสัมพันธ์ของเมืองด้วย
 
 
ห้ามโรลข้ามคอมมูและก่อดราม่าข้ามคอมมู
 
 
- ในกรณีที่โรลเพลย์กับบอทเฮตาเลีย ขอให้เล่นอยู่ในขอบเขต มีมารยาท เคารพบอท ห้ามจีบบอท และขอให้เล่นอย่างพอประมาณ เนื่องจากตัวละครในคอมมูนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครออฟฟิเชียลโดยตรง
 
 
 
- เรื่องการใช้คำหยาบคาย อนุญาตให้ใช้เพื่อให้เกิดอารมณ์ร่วมเท่านั้น เพราะอาจก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งและทะเลาะเบาะแว้งกันได้
 
 
- งดบุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด การพนัน หากพบเห็นจะหักคะแนนทวีตละ 10 คะแนน
ส่วนบทลงโทษจะต่างกันออกไป
(สาเหตุที่งดเพราะธีมของคอมมูคือ"โรงเรียน" หากท่านต้องการดื่ม สูบ กรุณาเล่นที่หลังไมค์ ในสถานที่ที่ไม่ใช่ในเขตโรงเรียน)
 
 
- ระมัดระวังการทวีตที่ดูอนาจารเกินไป เช่น การจับกด จูบอย่างลึกซึ้ง
 
 
- ครอสเดรสได้แต่อย่าบ่อย เว้นแต่เป็นอีเว้นท์
 
 
- โปรดระวังการ OOC (Out of Character) กรุณาโรลอย่างมีสติ คุมคาแรกเตอร์ให้อยู่ เล่นให้สมกับที่เป็นเมือง ให้เกียรติเมืองที่ตนเองเลือกด้วย
 
 
ไม่อนุญาตให้เล่นสาย C (สลับเพศ) กลายเป็นเด็ก รวมถึงโปรโตไทป์ (นิสัยตรงข้ามกับตัวละครดั้งเดิม) เว้นแต่ทางคอมมูจะมีอีเว้นท์ให้เล่นจึงจะอนุญาต (สามารถวาดเล่นได้ แต่ไม่สามารถโรลเพลย์ได้)
 
 
ใจเขาใจเรา เล่นกันอย่างพอประมาณ
 
 
 
หมายเหตุ
 
x คอมมูนิตี้นี้เป็นอะไรที่อ่อนไหวกว่าคอมมูปกติมาก เพราะหากเราทำอะไรไม่ดีไป ไม่ใช่แค่คนอื่นจะมองเราในแง่ร้าย
แต่พวกเขาจะมองเมือง/รัฐที่เราลงในแง่ร้ายไปด้วย ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ กรุณาอย่าทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองนั้นๆเสื่อมเสีย
 
x การลงตัวละครเยอะอาจมีปัญหาในการคอนโทรลและหาข้อมูล โดยเฉพาะภาษา ประวัติศาสตร์
และต้องติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ขอความกรุณาใช้เวลากับตัวละครของท่านอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ
 
ทางแม่งานและสต๊าฟมีความหวังว่าอยากให้คอมมูนี้มีประโยชน์ทางด้านประวัติศาสตร์และการหาความรู้ ดังนั้นกรุณาพิจารณาให้ดีก่อนลงด้วยว่าจะหนักเกินไป และเป็นการกันที่จากคนอื่นที่อยากลงหรือเปล่า
 
 
 
ว่าด้วยเรื่องเมือ
 
 
- ห้ามสมัคร โรม เวนิส ฮ่องกง มาเก๊า เนื่องจากในเรื่อง Axis Powers Hetalia มีอยู่แล้ว
 
- ผู้ใดที่สมัครเป็นเมืองในอิตาลี กรีซ ตุรกี ออสเตรีย นอร์เวย์ เกาหลี แคนาดา ไต้หวัน หรือประเทศใดก็ตามที่จิตวิญญาณและประชาชนในประเทศนั้นๆมีหงอน ต้องวาดหงอนทุกคน
 
- เช่นเดียวกัน เมืองใดที่อยู่ในอังกฤษหรือเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษต้องคิ้วหนาด้วย
 
- ตัวละครต้องมีลักษณะที่เหมือนกับคนทั่วไป (เช่นสีทอง น้ำตาล ดำ ทองอ่อน) ห้ามมีสีผมที่แปลกประหลาด แต่ถ้าอยากลงสีผมแปลกๆโปรดระบุด้วยว่าย้อมผม
 
- หากเป็นรัฐเดี่ยว ให้สมัครตัวละครเป็นเมือง
 
- หากเป็นรัฐรวม เช่น สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย เม็กซิโก มาเลเซีย เป็นต้น ให้สมัครตัวละครเป็นรัฐ
 
- ถ้าไม่แน่ใจว่าเมืองหรือรัฐนั้นๆสามารถสมัครได้หรือไม่ (แต่ละประเทศอาจเรียกไม่เหมือนกัน เมือง รัฐ จังหวัด มณฑล)
 ให้ยึดว่าเป็นเขตปกครองย่อยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนั้นๆ หรือคอมเมนต์ถามในเอนทรี่จองตัวละคร
 
 

Tag : EWAW