About

posted on 16 Mar 2013 19:15 by exteen-world-academy
 
About
 
 
 
About : Exteen World Academy W คืออะไร?
 
Exteen World Academy W คือคอมมูนิตี้ที่จำลองมาจากกักคุเอ็นเฮตาเลีย จุดมุ่งหมายคือการได้รับความสนุกสนานและแฝงด้วยความรู้จากข้อมูลของแต่ละเมือง/รัฐ
 
รวมถึงประเทศ ตามลักษณะแนวทางผลงานของ Himaruya Hidekaz ผู้สร้าง Axis Powers Hetalia
ซึ่งทางเราไม่ได้ต้องการให้เกิดดราม่าหรือสิ่งอื่นใดในเชิงลบ
 
 
+++++++++++++++
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ World Academy W. โรงเรียนมัธยมปลายขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติก ว่ากันว่าเกาะแห่งนี้เกิดขึ้นจากภูเขาไฟที่ดับแล้วและได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของอเมริกา ซึ่งในช่วงแรกได้ใช้เป็นที่ทิ้งขยะ หลังจากได้รับการบูรณะจนกลับมาสวยงามแล้ว โรงเรียนแห่งนี้ก็ได้ก่อตั้งขึ้น 
  

ทำไมจึงต้องตั้งโรงเรียนอยู่กลางเกาะในมหาสมุทรเช่นนี้?
 
 
แม้ภายนอกจะดูธรรมดา แต่จริงๆแล้วโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเด็กธรรมดา แต่สร้างขึ้นเพื่อเหล่าเมือง หรือรัฐต่างๆโดยเฉพาะ ฉะนั้นการสร้างโรงเรียนที่มีเด็กไม่ธรรมดาเหล่านี้อาจจะไม่สามารถรับรองความปลอดภัยในหลายๆเรื่องได้ ส่วนจุดประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนอาจจะเพื่อความปรองดอง ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง หรือผลประโยชน์ประการใดก็มิอาจทราบได้
 

สำหรับการเรียนการสอนของทาง World Academy W. จะแบ่งแผนการเรียนเป็น 2 สายซึ่งเปิดให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามสายที่ตนถนัดคือ สายวิทย์และสายศิลป์ แต่กระนั้นส่วนใหญ่ทาง World Academy W. จะเน้นการทำกิจกรรมในชมรมซึ่งทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกชมรมที่ตนเองสนใจอย่างอิสระ และคะแนนเก็บส่วนใหญ่ของนักเรียนก็มาจากความร่วมมือในการทำกิจกรรมเช่นกัน
 
 
 
 
 
 
MAP
 
 
World Academy W.

 
ถึงแม้จะตั้งอยู่กลางมหาสมุทร แต่ความเจริญ ความทันสมัย และความสะดวกสบาย ก็ปรากฏให้เห็นในสายตา เมื่อก้าวผ่านประตูรั้วโรงเรียนเข้ามาท่านจะเห็นสระน้ำขนาดใหญ่และเรือนกลางน้ำที่เต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด ตลอดสองข้างทางจะมีทางรถรางที่จะออกวิ่งเป็นเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน เมื่อผ่านสระน้ำไปก็จะถึงตึกเรียนใหญ่ ทางด้านซ้ายมือของตึกเรียนใหญ่คือตึกเรียน A และทางขวามือคืตึกเรียน B และเมื่อผ่านตึกเรียนใหญ่มาก็จะมีตึกที่เหล่านักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลายามว่างของตนเองอยู่ในตึกนี้ ซึ่งก็คือตึกชมรม ตามมาด้วย หอประชุม หอสมุดที่มีหนังสือของทุกศาสตร์ทุกภาษา โรงอาหาร โรงยิม สระว่ายน้ำ และสนามฟุตบอล ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีหอดูดาว แลร้านค้าขายของทั่วไปด้วย รถรางจะสิ้นสุดแค่สนามฟุตบอล หลังจากนั้นก็จะเจอกับลานอเนกประสงค์ของเหล่านักเรียน น้ำพุขนาดใหญ่ และหอพัก แบ่งเป็นหอพักหญิงทางซีกขวาและหอพักชายทางซีกซ้าย ระหว่างหอพักชายและหญิงจะมีรั้วและประตูขนาดใหญ่ ซึ่งกั้นไว้เพื่อโรงเกษตร ที่เลี้ยงสัตว์ สวนพรรณไม้ และบ่อน้ำ 
 
มีป้อมยามอยู่บริเวณประตูโรงเรียน ป้องกันนักเรียนออกจากโรงเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน
 
กำแพงโรงเรียนสูง 2.50 เมตร - 3 เมตร
 
 
 
ตึกเรียนใหญ่
 
 
[Library Building, Lund University] [Credit]
 
[Library Building, Lund University] [Credit]
 
ตึกเรียน A และ B
 
[Assumption University] [ถ่ายเมื่อวันที่ 11.1.2013]
หน้าตาเหมือนกันทั้ง 2 ตึก จะขนาบอยู่ข้างตึกเรียนใหญ่
 
ตึกชมรม
 
[Harris A. Smith Building, Clemson University] [Credit]
 
หอสมุด
 
[Carnegie Library building (1904), Beardstown, Illinois] [Credit]
 
หอประชุม
 
[Earl Hall, Columbia University] [Credit]
 
Sanders Theater, Harvard University [Credit]
 
โรงอาหาร
 
[Bonython Hall, University of Adelaide] [Credit]
 
[Annenberg Hall, Harvard University] [Credit]
 
โรงยิม
 
[Men's Gym 1932, University of California ] [Credit]
 
สระว่ายน้ำ
 
[Denison University] [Credit]
 
หอดูดาว
 
[Ladd Observatory] [Credit]
 
ลานน้ำพุ
 
[The Alexander Berger Memorial Fountain] [Credit]
 
เรือนกลางสระน้ำ
 
[Assumption University]
[ถ่ายเมื่อวันที่ 11.1.2013 ถีงแม้ของจริงจะไม่ได้อยู่กลางน้ำก็เถอะ]
 
บ่อน้ำหลังโรงเรียน
 
ความจริงบรรยากาศหลังโรงเรียนไม่ได้ดูหลอนแบบนี้นะคะ....
 
รถราง

มี 2 ขบวน จะอยู่ฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของโรงเรียน
 
[Old tram, Prague] [Credit]
 
[Public Transport Museum, Prague] [Credit]
 
ร้านค้า & etc
 
ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ 7-11.5 , ร้านเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน , ไปรษณีย์
 
 
 
เวลาเรียน
 
 
 9.00 น. เข้าเรียน
10.00 น. พัก
10.30 น. เรียนต่อ
12.00 น. พักเที่ยง 
13.00 น. เข้าชมรม (ขอให้ไปจัดสรรเวลาเอง)
15.30 น. เลิกเรียน
 
15.30 - 20.00 น. สามารถออกจากโรงเรียนได้ตามอัธยาศัย
หลังจาก 20.00 น. ห้ามออกจากโรงเรียน
 
สำหรับวันศุกร์และวันเสาร์ต้องกลับเข้าโรงเรียนภายในเที่ยงคืน
 
วันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุด สามารถออกจากโรงเรียนได้
 
 
ใครเข้าหลังเวลาที่กำหนดระวังเจอยามมาไล่นะ....
 
 
 
การบ้าน
 
 
แบ่งตามสายวิทย์และสายศิลป์
 
 
 
ห้องเรียน
 
 
มีจำนวน 7 ห้อง ห้องวิทย์ 3 ห้อง ห้องศิลป์ 4 ห้อง
 
 
 
การสอบ
 
 
มีข้อสอบปลายภาค เป็นข้อสอบปรนัย และอัตนัย 2 ข้อ (สายละข้อ)
 
 
 
เวลาทำการของสถานที่ต่างๆในโรงเรียน
 
 
ร้านค้าในโรงเรียน รถราง สระว่ายน้ำ โรงยิม ตึกเรียน หอสมุด รวมถึงโรงอาหารปิดเวลา 20.00 น. ยกเว้นร้านสะดวกซื้อ 7-11.5 และหอดูดาวที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
 
W Island
 

การเดินทางมาที่เกาะมีเพียง 2 ทาง คือ การเดินทางโดยเครื่องบินและเรือเท่านั้น ซึ่งจะมีการตรวจอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง บุคคลที่สามารถเข้ามาในเกาะได้มีเพียงเหล่านักเรียน คณะอาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
 

สำหรับเมืองที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียนถือได้ว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยมากแห่งหนึ่ง แม้ว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองจะยังคงเป็นปริศนาก็ตามที ในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้าขายของทั่วไป ร้านอาหารนานาชาติ ไปจนถึงผับบาร์และสถานบันเทิง เหล่านักเรียนส่วนใหญ่ก็มักจะมาหางานพิเศษทำเวลาว่างที่นี่

 

             
[Coastal town of Oban, Scotland] [Credit]
 
 
ตัวเมือง
 
 
- มีสนามบิน 1 แห่งอยู่ทางทิศเหนือ ชื่อว่าสนามบิน Wordsworth
 
- มีท่าเรือ 2 ที่ คือท่าเรือตะวันตกและท่าเรือตะวันออก
 
- มีทะเลสาบขนาดเล็กอยู่ภายในเกาะ ชื่อว่าทะเลสาบ Calleen แปลว่าน้ำที่สดสะอาด ว่ากันว่าภายในทะเลสาบมี Champ (ไม่ใช่มาสเตอร์แชมป์) สัตว์ลึกลับที่ได้ฉายาว่า "เนสซีอเมริกัน" อยู่
เดิมที Champ อยู่ในทะเลสาบ Champlain ซึ่งอยู่ระหว่างรัฐเวอร์มอนต์และรัฐนิวยอร์ก ส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมที่นี่จึงมี Champ ด้วย ทางเรามิอาจทราบได้ ส่วนมากมันมักโผล่มาให้เห็นช่วงฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง
 
ลักษณะของ Champ ภาพนี้ถ่ายที่ทะเลสาบ Champlain [Credit]
 
                 
[ขอบคุณข้อมูลจาก Extension]
 
ถึงแม้ว่าที่ทะเลสาบจะมี Champ อยู่ แต่ชาวเมืองก็ยังคงมาตกปลา พักผ่อนหย่อนใจที่นี่
 
- ป่า Redwick เป็นป่าทึบ ชื่อป่าแปลว่าหมู่บ้านสีแดง จึงคาดว่าสมัยก่อนเคยมีหมู่บ้านตั้งอยู่ที่นี่แต่ปัจจุบันหายไปได้อย่างไรมิอาจทราบได้ เหลือเพียงโบสถ์เก่าที่ตั้งอยู่บริเวณชายป่าเท่านั้น
ผู้คนในเมืองเคยกล่าวไว้ว่าหากเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นเรื่อยๆจะไม่สามารถออกมาได้เพราะทำให้วิญญาณในหมู่บ้านโกรธ
 
- ภูเขา Tilden เป็นภูเขาไฟที่สงบลงแล้ว
 
- ชาวเมือง เป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มานานแล้ว
 
- ภายในเมืองมีโบสถ์ขนาดใหญ่อยู่ (เนื่องจากในโรงเรียนไม่มี Chapel (โบสถ์เล็ก) ดังนั้นนักเรียนจึงต้องมาทำพิธีที่นี่แทน) นอกจากนี้ยังมีมัสยิด สุเหร่ายิว และวัดด้วย
 
- ในเมืองไม่มีห้างสรรพสินค้า แต่มีตลาด และสถานที่อำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งมีสถานบันเทิงเล็กน้อย
 
- สามารถไปตกปลาที่ท่าเรือได้

 

 

 

Climate


ฤดูร้อน มีระยะเวลา 4 เดือน ได้แก่ พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคมและสิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ยราว 21 - 25 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ร่วง จะอยู่ในช่วงเดือน กันยายนและตุลาคม 

ฤดูหนาว มีระยะเวลา 5 เดือน ได้แก่ พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ยราว -4 ถึง 2 องศาเซลเซียส มีหิมะตก

ฤดูใบไม้ผลิ จะอยู่ในช่วงเดือน เมษายน

 

 

 

 

7 เรื่องลึกลับของ World Academy W
 
 
1. ใบหน้าของผู้อำนวยการ
ไม่มีใครเคยเห็นหน้าของเขา แม้กระทั่งสภานักเรียน เขาใช้สิ่งแทนตัวคือรูปปั้น David
 
 
2. บ่อน้ำหลังโรงเรียน
รายละเอียดยังคงเป็นปริศนา แต่มีกฎว่าห้ามชะโงกหน้าลงไปมองในบ่อน้ำ
 
 
3. สระน้ำหน้าโรงเรียน
ยามหัวค่ำจะเห็นคนทำท่ากำลังจมน้ำ หากกระโดดลงไปช่วยก็จะโดนลากลงไปใต้น้ำและอาจไม่ได้กลับขึ้นมาอีกเลย
 
 
4. ยาม
ยามจะปรากฎตัวหลัง 6 โมงเย็น พวกเขาพูดไม่ได้ และบางทีคุณอาจสัมผัสตัวพวกเขาไม่ได้ด้วยซ้ำ
 
 
5. Bloody Rhoslyn
ลักษณะของเธอจะคล้ายกับ Bloody Mary เธออยู่ในกระจกห้องน้ำชั้น 1 ของตึกเรียนใหญ่ ว่ากันว่าเธอมีเรื่องกับคนงานตอนสร้างโรงเรียนเลยถูกฆ่าและโดนโบกปูนฝังไว้ ซึ่งตรงกับตำแหน่งที่ติดตั้งกระจกพอดี
 
วิธีเรียกเธอคือเข้าไปในห้องน้ำตอนกลางคืน ปิดไฟ กระซิบว่า Bloody Rhoslyn 13 ครั้ง คุณจะได้ยินเสียงร้องไห้ เมื่อคุณได้ยินแล้วให้คุณเอาผ้าเช็ดหน้าสีแดงไปแนบกับกระจก เธอจะปรากฏตัวขึ้นมาและดึงผ้าเช็ดหน้าของคุณเข้าไปในกระจก
 
 
6. Post Mortem photography
Post Mortem คือการถ่ายรูปคนที่ตายแล้วให้เหมือนกับยังมีชีวิตอยู่หรือนอนหลับ เป็นที่นิยมในสมัยศตวรรษที่ 19 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่นี่ หรือถ้าอยากเห็นภาพถ่ายแนวนี้เยอะๆก็ที่นี่เลย
 
ในโรงเรียนมีภาพ Port Mortem อยู่ภาพหนึ่ง เวลาคนเดินผ่านจะรู้สึกเหมือนมีใครซักคนกำลังจ้องอยู่ ไม่ก็ได้ยินเสียงพูด เสียงหัวเราะ แต่รูปนี้อยู่ที่ไหนทางโรงเรียนคงบอกไม่ได้
 
 
7. Aren't you glad you didn't turn on the light
[ที่มา จากบทความของคุณ Cammy] ก็ไม่ต่างจากในบทความหรอก ที่ห้องริมสุดชั้นบนสุดของหอหญิงจะมีห้องปิดตายอยู่ 1 ห้อง เป็นที่ลือกันว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบใน Aren't you glad you didn't turn on the light แต่ปัจจุบันยังไม่มีใครพิสูจน์เพราะยังไม่มีใครสามารถแอบเข้าไปในห้องได้