Welcome to World Academy W

posted on 19 Mar 2013 01:12 by exteen-world-academy
 
 
 
สวัสดีค่ะทุกท่าน ดิฉัน 'โรซาลินด์ เคิร์กแลนด์' หรือ 'ลอนดอน'
 
 
ประธานนักเรียนของโรงเรียน World Academy W แห่งนี้
 
 
ในวันนี้ดิฉันมาที่นี่เพราะได้รับมอบหมายมาเพื่อทักทายและแนะนำโรงเรียนแห่งนี้แด่ทุกท่านค่ะ
 
 
ขอให้ทุกท่านรับฟังอย่างตั้งใจด้วยนะคะ
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ World Academy W. โรงเรียนมัธยมปลายขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติก ว่ากันว่าเกาะแห่งนี้เกิดขึ้นจากภูเขาไฟที่ดับแล้วและสหรัฐอเมริกาได้ซื้อเอาไว้เพื่อเก็บขยะโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม หลังจากการบูรณะและก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น เกาะนี้ก็งดงามมากขึ้นทีเดียว
 
 
ดูภายนอกโรงเรียนแห่งนี้อาจจะดูเป็นโรงเรียนมัธยมปลายธรรมดา แต่ก็มีคำถามมากมายเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ ตัวอย่างเช่นว่า ทำไมจึงต้องตั้งโรงเรียนอยู่กลางเกาะในมหาสมุทรเช่นนี้? เหตุผลเพราะโรงเรียนมัธยมปลายเเห่งนี้มิได้สร้างขึ้นเพื่อเด็กธรรมดา แต่สร้างขึ้นเพื่อเหล่า เมือง หรือ รัฐต่างๆ ฉะนั้นการสร้างโรงเรียนที่มีเด็กไม่ธรรมดาเหล่านี้อาจจะไม่สามารถรับรองความปลอดภัยในหลายๆเรื่องได้ ส่วนจุดประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนนี้อาจจะเพื่อความปรองดอง ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง หรือผลประโยชน์ประการใดก็มิอาจทราบได้
 

สำหรับการเรียนการสอนของทาง World Academy W. จะแบ่งแผนการเรียนเป็น 2 สายซึ่งเปิดให้นักเรียนได้เลือกเรียนสายที่ตนถนัดคือ สายวิทย์และสายศิลป์ แต่กระนั้นส่วนใหญ่ทาง World Academy W. จะเน้นการทำกิจกรรมในชมรมซึ่งทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกชมรมที่ตนเองสนใจอย่างอิสระ และคะแนนเก็บส่วนใหญ่ของนักเรียนก็มาจากความร่วมมือในการทำกิจกรรมเช่นกัน
 
 
 
ลงชื่อ 
 
ประธานนักเรียน World Academy W

Comment

Comment:

Tweet